Algemene Voorwaarden Najaars-Turbo

REGLEMENT

 NAJAARS-TURBO

Zwemschool Jos Koelemeijer Hoogwoud

 

Regels die gelden bij ziek zijn:

Doorgeven dat uw kind ziek is, dit gaat in op de dag dat u dit hebt doorgegeven. Indien uw kind ziek geweest is, zijn de eerste twee aaneengesloten gemiste lessen voor eigen rekening. Het is van groot belang dat uw kind zo min mogelijk lessen verzuimt. De kans bestaat namelijk dat uw kind gaat achterlopen op de groep.

De overige gemiste lessen kunnen worden ingehaald na overleg. Belangrijk is dat u dit tijdig doorgeeft, anders kunt u geen aanspraak maken op inhaallessen.

 

Zijn alle kinderen geschikt?

In de eerste 2 maanden zien wij of uw kind geschikt is voor de turbo. Ieder kind heeft zijn eigen motorische ontwikkeling. Het kan zijn dat deze motorische ontwikkeling nog niet goed ontwikkeld is.

Wanneer ons dit opvalt bij uw kind wordt dit tijdig met u besproken en dan kijken we samen naar een oplossing.

Indien u zelf weet van een beperking van uw kind, laat het ons alstublieft weten. De turbocursus vraagt veel van kinderen en wij willen dat ze met plezier leren zwemmen.

Regels die gelden voor de betalingen:

De zwemleskaart dient vooraf te worden betaald. Bij de eerste les worden de persoonsgegevens gecontroleerd en betaalt u de lessen die in de eerste lesperiode vallen. Daarnaast ontvangt een betaalverzoek voor de turbozwemlessen in de herfst, kerst,- en voorjaarsvakantie, deze dient voor de eerste turbo les over gemaakt te zijn.

Omdat wij een plaats reserveren voor uw kind in de herfst, kerst- en voorjaarsvakantie dient u alle lessen af te nemen. Indien uw kind afwezig is worden de gemiste lessen niet vergoed of ingehaald.

Omdat wij in deze vakanties met kleine groepjes werken hanteren wij een turbo tarief.

De turbolessen worden ten allen tijden in rekening gebracht, ook indien u er zelf voor kiest de lessen te beëindigen.

Ons doel is om z.s.m. een 2e keer per week te gaan zwemmen met de kinderen, dit vraagt dus wat flexibiliteit van uw kant. De dag en tijd die vrij komt wordt dan ook de dag dat de kinderen voor een 2e keer gaan zwemmen. Het is belangrijk voor de docent maar zeker voor het kind dat het zoveel mogelijk in hetzelfde groepje zwemt.

 

Contant betalen?

Dit kan uitsluitend met gepast geld in een gesloten enveloppe. Vergeet niet de naam en zwemtijd van uw kind te melden. U krijgt van ons een kwitantie als bewijs van betaling, bewaar deze goed, u kunt dit bewijs nodig hebben wanneer wij er naar vragen.

 

Zwemtarief:

Reguliere les 60 min: €16,-   Reguliere les 90 min: €24,-   Reguliere les 120 min: €34,-

Turbo-les 90 min: €36,-   Turbo-les 120 min: €48,-

 

Diplomageld:   € 27,50

U betaalt t/m het einde van een maand, mocht het diploma zwemmen net voor het einde van de maand vallen worden de gemiste lessen niet vergoed of verrekend, u kunt nog wel de “gemiste” les(sen) volgen. Mocht blijken dat er voor het diplomazwemmen nog een bedrag openstaat, dan dient dat voor het diplomazwemmen betaald te zijn.

 

Inschrijfgeld/administratiekosten: € 22,50

Vakantie en feestdagen voor de reguliere lessen:

Op feestdagen (inclusief Hemelvaart. Koningsdag, 5 mei, - en Sinterklaasavond vanaf 18.00 uur) zijn wij gesloten, deze lessen worden niet ingehaald of verrekend. Alle andere vakanties is er gewoon les. Tijdens de zomervakantie is de Zwemschool voor de reguliere les 5 weken gesloten, deze periode wordt niet in rekening gebracht. Iedereen betaalt één feestdag per jaar door; dit is doorberekend in het tarief.

Indien u zelf buiten onze vakantie met vakantie gaat, worden de gemiste lessen niet vergoed of verrekend.

 

Opzegtermijn:

Er geldt een opzegtermijn van 1 maand (4 lessen)

 

Diploma zwemmen:

5 x per jaar

 

Tussentijds diploma:

De Zwemschool werkt met een “Vis”, “Eend”, “Schildpad” “Kikker” en “Dolfijn” diploma op weg naar het A diploma.   Deze diploma’s worden tussentijds uitgeschreven en zijn gratis.

Inschrijven

Wilt u uw kind of uzelf inschrijven voor een zwemactiviteit? Vul dan het inschrijfformulier in. We nemen zo snel mogelijk contact met u op. Wilt u meerdere personen inschrijven? Vul voor elk persoon het inschrijfformulier in.

 

Afzwemdata