Algemene Voorwaarden Purmerend

REGLEMENT 

 

Zwemschool Purmerend

 

Regels die gelden bij ziek zijn:

Doorgeven dat uw kind ziek is, dit gaat in op de dag dat u dit hebt doorgegeven. Indien uw kind ziek geweest is, zijn de eerste twee gemiste lessen voor eigen rekening. Mocht uw kind langer dan 1 maand ziek zijn, wordt de zwemleskaart stopgezet. Vanwege de beperkte ruimte op locatie Purmerend kunnen de inhaallessen alleen op locatie Hoogwoud en Heerhugowaard worden ingehaald. Het is echter van groot belang dat u dit tijdig doorgeeft, anders kunt u geen aanspraak maken op inhaallessen.

Regels die gelden voor de betalingen:

De zwemleskaart dient vooraf te worden betaald.  U ontvangt een mail met een betaalverzoek.. U betaalt altijd 3 maanden vooruit. Mocht u een betaalmoment gemist hebben, en uw kind mag diplomazwemmen, dan ontvangt u van ons vóór het diplomazwemmen nog een betalingsmail, welke u dan voor het diplomazwemmen dient over te maken. Als uw kind mag afzwemmen en hij/zij gaat niet door voor het volgende diploma, wordt het teveel betaalde lesgeld op uw bankrekening terug gestort.

Wilt u contant betalen?

Laat ons dit dan even weten via de mail. Contant betalen kan uitsluitend met gepast geld in een gesloten enveloppe. Vergeet niet de naam en zwemtijd van uw kind te melden.  U krijgt van ons een kwitantie als bewijs van betaling, bewaar dit goed, u kunt dit bewijs nodig hebben wanneer wij er naar vragen.

Zwemtarief:

Een les van 60 minuten kost € 15,00

Een les van 75 minuten kost € 18,75

Diplomageld:   € 25,-

U betaalt altijd de lessen t/m het einde van een maand, mocht het diploma zwemmen op de dag of net voor het einde van de maand vallen,  worden de gemiste lessen niet vergoed of verrekend.

Inschrijfgeld-administratiekosten: € 20,-

Vakantie en feestdagen:

Op feestdagen (inclusief Koningsdag, 5 mei, en Sinterklaasavond vanaf 18.00 uur) zijn wij gesloten;  deze lessen worden doorberekend en niet ingehaald of verrekend. Gedurende de kerstvakantie (2 weken) is de zwemschool gesloten. Deze lessen worden niet in rekening gebracht. Alle andere vakanties is er gewoon les. Tijdens de zomervakantie is de zwemschool 5 weken gesloten; deze periode wordt niet in rekening gebracht. Wij zwemmen in de 1e  week van de schoolvakantie nog door.

LET OP: Indien u zelf buiten onze vakantie met vakantie gaat, worden de gemiste lessen niet vergoed of verrekend.

OpzegtermijnEr geldt een opzegtermijn van 1 kalender maand.

 

Diploma zwemmen: 5x per jaar om de 2 maanden.

 

Tussentijds diploma:

De zwemschool werkt met een  “Vis”, “Eend”, “Schildpad” “Kikker” en “Dolfijn” diploma op weg naar het A diploma.   

Deze diploma’s worden tussentijds uitgeschreven en zijn gratis.

Inschrijven

Wilt u uw kind of uzelf inschrijven voor een zwemactiviteit? Vul dan het inschrijfformulier in. We nemen zo snel mogelijk contact met u op. Wilt u meerdere personen inschrijven? Vul voor elk persoon het inschrijfformulier in.

 

Afzwemdata