Algemene Voorwaarden Hoogwoud

Regels die gelden bij ziek zijn:

Doorgeven dat uw kind ziek is, dit gaat in op de dag dat u dit hebt doorgegeven. Indien uw kind ziek geweest is, zijn de eerste twee gemiste lessen voor eigen rekening. Mocht uw kind langer dan 1 maand ziek zijn, wordt de zwemleskaart stopgezet.  De overige gemiste lessen in de eerste maand kunnen worden ingehaald na overleg. Het is echter van groot belang dat u dit tijdig doorgeeft, anders kunt u geen aanspraak maken op vergoeding van de gemiste lessen.

 

Regels die gelden voor de betalingen:

De zwemleskaart dient vooraf te worden betaald.  Het verlengen van de leskaart dient te geschieden voor de eerste les van de nieuwe periode.   U betaalt altijd 3 maanden vooruit. Mocht u een betaalmoment gemist hebben, en uw kind mag diplomazwemmen, dan ontvangt u van ons vóór het diplomazwemmen nog een betaalverzoek, welke u dan voor het diplomazwemmen dient over te maken. Als uw kind mag afzwemmen en hij/zij gaat niet door voor het volgende diploma, wordt het teveel betaalde lesgeld op uw bankrekening terug gestort.

 

Contant betalen:

Dit kan uitsluitend met gepast geld in een gesloten enveloppe. Vergeet niet de naam en zwemtijd van uw kind te melden.  U krijgt van ons een kwitantie als bewijs van betaling. BEWAAR DIT GOED;  u kunt dit bewijs nodig hebben bij de eerst volgende betaling.

 

Zwemtarief:

U betaalt het aantal lessen die in een periode van 3 maanden zit. Een les van 90 minuten kost € 21,00 per les, een les van 75 minuten kost € 17,50, een les van 60 minuten kost € 14,00  per les en een les van 45 minuten kost € 10,50

 

Diplomageld:   € 25,-

U betaalt altijd t/m de laatste les van de maand. Indien het diploma zwemmen net voor het einde van de maand valt of op de dag dat uw kind afzwemt, worden de gemiste lessen niet vergoed of verrekend. Indien uw kind tijdens de laatste les afzwemt geldt dit als een les; wij reserveren namelijk deze tijd voor uw kind.

 

Inschrijfgeld/administratiekosten: € 20,-

 

Vakantie en feestdagen:

Op feestdagen  (inclusief Hemelvaartsdag, Koningsdag, 5 mei, - en Sinterklaasavond vanaf 18.00 uur) zijn wij gesloten;  deze lessen worden doorberekend en niet ingehaald of verrekend. Iedereen betaalt één feestdag door; dit is in het tarief doorberekend. Gedurende de kerstvakantie (2 weken) is de zwemschool gesloten.  Tijdens de zomervakantie is de zwemschool 5 weken gesloten,  deze periode wordt niet in rekening gebracht.

Indien u buiten onze vakantie met vakantie gaat, worden de gemiste lessen niet vergoed of verrekend.

 

Gratis parkeren:

Er is een parkeerterrein voor de zwemschool

 

Opzegtermijn:  Er geldt een opzegtermijn van 1 kalender maand.

 

Diploma zwemmen:  5x per jaar om de 2 maanden.

 

Tussentijds diploma:

De Zwemschool werkt met een  “Vis”, “Eend”, Schildpad”,  “Kikker” en “Dolfijn” diploma op weg naar het A diploma.     Deze diploma’s worden tussentijds uitgeschreven en zijn gratis.

Inschrijven

Wilt u uw kind inschrijven voor zwemles? Wilt u meedoen aan één van onze sportieve lessen? Of wilt u weten of seniorengym iets voor u is? Klik hier voor het inschrijfformulier. Na ontvangst nemen we zo snel mogelijk contact met u op.

Afzwemdata